Tạm biệt tháng Tư

- Thứ Hai, 02/05/2022, 06:43 - Chia sẻ

 

NGUYỄN VĨNH TIẾN

Anh về nông cạn đời anh

Một khe suối nhỏ, một cành ban mai

Một với một vẫn là hai

Anh ba bốn bận phí hoài nắng lên

Như là kiếp trước còn nguyên

Chỉ xê dịch chút như thuyền trêu trăng

CTV