Sìn Hồ trong mây

- Thứ Hai, 03/01/2022, 11:35

Nguyễn Thế Kỷ 

     Rẽ mây lên với Sìn Hồ

Đã nghe Hạn Khuống chín chờ mười mong

         Pu San Cáp cổng Thiên Đường

Trăm ngàn nhũ đá vấn vương tơ trời

         Pú Đao bản nhỏ chơi vơi

Nhà ai neo khói lưng đồi hoa mơ

         Sông Đà sừng sững bia xưa

Tiếng thác đổ, tiếng gươm khua thuở nào

         Nậm Đoong chợ họp lao xao

Bán mua thì ít, gửi trao thì nhiều

         Mắt huyền e ấp khăn piêu

Ấm lòng ai những buổi chiều sương giăng

         Sìn Hồ chưa đến thì trông

Chưa xa đã hẹn, mới nồng đã say

          Một vùng non nước trong mây

Ruộng bậc thang lúa vàng hây gọi mời