_______

(1) Hoa mộc miên ở miền núi, còn có tên là hoa gạo (theo cách gọi ở miền xuôi).
Theo truyền thuyết vùng tây Bắc, hoa mộc miên là biểu tượng của tình yêu thủy chung, son sắt.