Tìm kiếm giải pháp phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội

- Thứ Bảy, 18/03/2023, 08:11 - Chia sẻ

Hội thảo “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21.3.

Dự kiến, hội thảo có sự tham dự của gần 300 đại biểu, là đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô; các chuyên gia, nhà khoa học; các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp; các đơn vị của thành phố Hà Nội...

Để chuẩn bị cho hội thảo, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Việc tổ chức hội thảo nhằm xác định rõ nội hàm, đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; vấn đề khoa học và thực tiễn về các nội dung văn hiến, văn minh, hiện đại trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội; đề xuất các giải pháp phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Sắp diễn ra hội thảo về phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa -0
Nhiều nội dung sẽ được bàn luận nhằm tìm kiếm giải pháp phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngoài ra, nghiên cứu, tiếp tục làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn trong huy động, sử dụng, phát huy nguồn lực giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hình về triết lý phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, coi văn hóa là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức hội thảo đã xác định 4 nội dung lớn, tập trung nhiều bài tham luận chất lượng để thảo luận trong diễn đàn khoa học này, gồm: Văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; Nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội: nhận diện các nguồn lực văn hóa của Thủ đô; Hà Nội - Thủ đô di sản, Thành phố sáng tạo, khát vọng phát triển; các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

70 tham luận chất lượng, giàu tính khoa học với các cách tiếp cận và nhìn nhận nhiều chiều về văn hóa Thăng Long - Hà Nội, sẽ là căn cứ khoa học để các cấp, các ngành của thành phố cụ thể hóa Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa, Chương trình số 06 của Thành ủy, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Bên lề hội thảo còn có không gian trưng bày một số sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội như: gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống…; không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của Thủ đô Hà Nội; không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ Thành Cổ Loa của Bảo tàng Lịch sử; trình bày và trình diễn bộ sản phẩm mô phỏng Nỏ thần của Vua An Dương Vương.

Hương Sen
#