Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

- Thứ Tư, 23/11/2022, 17:21 - Chia sẻ

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ chính thức diễn ra ngày 28 - 29.11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.091 đại biểu.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX -0
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại hội; Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Báo chí Đại hội IX - Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì họp báo chiều 23.11

Thông tin tại họp báo về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chiều 23.11, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Báo chí Đại hội IX - Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự tổ chức Đại hội để tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), đồng thời hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022 - 2027). Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Theo Ban tổ chức Đại hội, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) diễn ra trong bối cảnh phần lớn thời gian nhiệm kỳ phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có bởi dịch Covid-19. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Trong Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ ngày 28 - 29.11, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) nhằm thực hiện thành công 12 mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội IX hướng tới như: Nâng cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử là trên hết, trước hết; Nâng cao năng lực quản trị hành chính và điều hành hoạt động của Phật sự của Giáo hội; Tăng ni, Phật tử không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Đức Phật vào mọi mặt của đời sống xã hội...

Ng. Phương