Một cặp trai gái Pakistan tìm đường di tản ra khỏi vùng chiến tranh. Một cánh cửa bí ẩn trong nhà dẫn lối cho họ đến một đất nước khác. Không chỉ một mà nhiều con đường lạ lùng dẫn đến những vùng đất xa xôi. Cuộc sống của người di cư, thân phận ngụ cư trên những vùng đất lạ. Bối cảnh có khi là ở Sydney, Tokyo, California, Vienna, London, Amsterdam, Nigeria… nhưng hầu như các địa danh đều bị xóa mờ, chỉ còn lại ấn tượng về những chốn tha phương.

____________

* Thoát đến phương Tây, tiểu thuyết của Mohsin Hamid, Dương Mạnh Hùng dịch, Phương Nam và NXB Thế giới.

Hồ Anh Thái