Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc"

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 19:11 - Chia sẻ

Cục Văn hóa cơ sở vừa chính thức phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2023).

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Các tác phẩm được giới thiệu tại địa chỉ: http://vhttcs.org.vn/gallery.aspx?sitepageid=662&albumid=108. 

Đây là kết quả cuộc thi được Cục Văn hóa cơ sở phát động từ tháng 2.2023. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn được 74 tranh cổ động có giá trị tuyên truyền cao từ hơn 500 tác phẩm của gần 200 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về.

Các tác phẩm nhằm tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của đất nước.

Cục Văn hóa cơ sở sẽ tổ chức triển lãm tấm lớn ngoài trời tại Nghệ An (ngày 2.6), Ninh Bình (6.6) và kết hợp trao giải thưởng, tổng kết cuộc thi tại Hải Phòng (9.6). 

Dưới đây là một số tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn:

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Bộ tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi

Hà Hương
#