Tương lai số hóa của thủ công truyền thống

- Thứ Hai, 02/08/2021, 05:49
Đối phó với những hạn chế di chuyển toàn cầu do Covid-19 và mối quan tâm ngày càng tăng về tính bền vững của ngành thủ công, Hội đồng Anh giới thiệu Quỹ tài trợ Tương lai số hóa của thủ công truyền thống (Crafting Futures Digital Collaboration Grants). Chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế cũng như đề xuất cách thức làm việc trực tuyến mới trong ngành thủ công.

Theo đó, Hội đồng Anh mời các cá nhân, các nhóm cũng như tổ chức thực hành sáng tạo gửi đề xuất cho những dự án trực tuyến và phương thức làm việc mới trong lĩnh vực thủ công. Các quốc gia có thể tham dự chương trình này gồm: Việt Nam, Anh, Brazil, Mexico, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ai Cập, Iraq, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Hội đồng Anh cung cấp 5 gói tài trợ trị giá 8.000 bảng Anh cho các dự án thể hiện tư duy mới về cách thức làm việc kỹ thuật số trong thủ công và thủ công có thể hưởng lợi từ công nghệ như thế nào để tiếp tục tạo ra sự ảnh hưởng bền vững tới kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, 3 gói tài trợ sẽ được trao cho các dự án hợp tác do cá nhân lãnh đạo, và 2 gói sẽ được trao cho các dự án do tổ chức dẫn dắt. Các dự án diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 11.2021 - 4.2022.

Thủ công có thể hưởng lợi từ công nghệ - Ảnh: Hội đồng Anh

Đề xuất tới Quỹ tài trợ Tương lai số hóa của thủ công truyền thống cần thể hiện được tư duy mới về: cách làm việc thông qua kỹ thuật số trong lĩnh vực giáo dục nghề thủ công và phương pháp “học mà làm”; thủ công có thể hưởng lợi từ công nghệ như thế nào để tiếp tục tạo ra sự ảnh hưởng bền vững tới kinh tế, xã hội và môi trường; sự hòa nhập và tham gia của cộng đồng phụ nữ, người bản địa hoặc người yếu thế trong kỷ nguyên số.

Bản đề xuất phải được hoàn thiện cùng với cộng tác viên địa phương để chứng minh rằng dự án sẽ thực sự có sự hợp tác và đồng lòng, nêu rõ cộng đồng bản địa sẽ được hưởng lợi như thế nào từ dự án và dự án cũng phù hợp với địa phương.

Nhận biểu mẫu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://britishcouncil2.formstack.com/forms/crafting_futures_digital_collaboration_grant? tới ngày 22.8.

Ng. Phương