Quy định về tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước

- Thứ Sáu, 30/07/2021, 17:46
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.
Quy định làm rõ tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan sử dụng ngân sách nhà nước
Nguồn: truyenhinhdulich.vn

Quyết định quy định cụ thể 8 tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, tiêu chuẩn đầu tiên là phải giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới Nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các nước trong quá trình sáng tạo.

Các cuộc thi, liên hoan được tổ chức để kịp thời động viên, khích lệ những cố gắng, nỗ lực trong lao động, sáng tạo nghệ thuật, trao tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý và phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Các cuộc thi, liên hoan cũng được tính làm cơ sở đánh giá về phương pháp sáng tạo, khuynh hướng nghệ thuật, chất lượng tác phẩm của từng loại hình nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Qua đó, đơn vị tổ chức kịp thời đưa ra định hướng trong sáng tạo, biểu diễn ở các loại hình nghệ thuật phù hợp cho từng khu vực, giai đoạn nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Thông qua các cuộc thi, liên hoan, nghệ sĩ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ. Các đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chủ động trong sáng tác, dàn dựng nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị đặc sắc, tiêu biểu cho từng loại hình nghệ thuật để tham dự các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và biểu diễn phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, các chương trình, tiết mục tham dự cuộc thi, liên hoan nghệ thuật phải đáp ứng các điều kiện về chủ đề, nội dung, thời lượng, thành phần sáng tạo… theo quy định trong Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Các đơn vị phải xác định cụ thể thành phần sáng tạo và công việc có liên quan khác trong từng bước của cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, chất lượng chương trình...

Th. Nguyên