Những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy Việt Nam

- Thứ Hai, 24/08/2020, 00:08
Gần 200 tài liệu về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Chước do gia đình cố họa sĩ gửi bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Họa sĩ Bùi Trang Chước (1915 - 1992) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1936 - 1941), là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Đông Dương. Năm 1953, ông được biệt phái làm nhiệm vụ sáng tạo mẫu Bằng khen, Huân chương, Huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy.

Một số mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước

Trong hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam, ông đã thực hiện 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản phác thảo mẫu Quốc huy đã được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10.1954…

Các tư liệu sẽ được triển lãm phục vụ công chúng từ ngày 25.8 - 6.9.

Th. Nguyên