53 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021

- Thứ Hai, 29/11/2021, 15:41
Thực hiện Quyết định số 1281/QĐ-BVHTTDL ngày 8.4.2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021 sẽ diễn ra sáng 2.12 tại Hà Nội.

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc là một trong những hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những thành tích nổi bật, cách làm hay, cũng như những đóng góp tích cực đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc tại địa phương, vùng miền và cộng đồng, từ đó lan tỏa các giá trị tốt đẹp thông qua hoạt động đọc, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020

Tính đến ngày 15.10, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã nhận được 53 hồ sơ của tập thể và cá nhân gửi xét tặng, gồm: 33 hồ sơ tập thể (7 thư viện công cộng cấp tỉnh, 3 thư viện công cộng cấp huyện, 2 thư viện cộng đồng, 21 thư viện bộ, ngành), 20 hồ sơ cá nhân (7 hồ sơ cá nhân thuộc thư viện công cộng, 9 hồ sơ cá nhân thuộc thư viện chuyên ngành, 4 hồ sơ cá nhân của cơ quan, tổ chức khác).

Năm nay, số hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc không tăng, do tác động của dịch Covid-19, nhiều đơn vị không triển khai được đầy đủ hoạt động theo kế hoạch hoặc phải hoạt động cầm chừng nên đã không kịp hoàn thiện hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức sẽ trưng bày một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc của tổ chức, cá nhân có đóng góp phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

H.Hà