Nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 21:05 - Chia sẻ

Phát triển đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần toàn diện, khoa học cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình, có tài năng, bản lĩnh, trách nhiệm với công việc.

Đây là một trong những nội dung chính tại tọa đàm khoa học “Đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - thực trạng, định hướng, giải pháp phát triển” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức ngày 26.5.

Nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận, phê bình văn học nghệ thuật -0
Toạ đàm nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển đội ngũ phê bình, lý luận văn học nghệ thuật. Ảnh: Việt Nga

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, việc nhìn nhận, đánh giá một cách khoa học, nghiêm túc về nhân tố con người và công tác xây dựng đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là công việc cần thiết.

"Nâng cao chất lượng mảng công tác này sẽ tác động nhiều mặt đến mảng sáng tác, sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và cả mảng tiếp nhận, thụ hưởng giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật của công chúng".

Theo PGS.TS Phan Trọng Thưởng, cần phân biệt rõ giữa lý luận và phê bình, giữa lý luận, phê bình với nghiên cứu văn học vì đây là 3 bộ môn, 3 lĩnh vực, 3 đối tượng của khoa nghiên cứuvăn học, nghệ thuật.

Hiện nay, đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có sự phát triển nhất định về số lượng và chất lượng. Trong đó, khu vực có số lượng và chất lượng nhân sự cao nhất là ở các trường đại học, học viện và một số cơ quan nghiên cứu, lý luận văn hóa, văn nghệ ở trung ương. Mảng văn học có sự nổi trội hơn so với mảng nghệ thuật...

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, đội ngũ lý luận, phê bình trong nước còn thiếu và yếu. Theo đó, để phát huy vai trò của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, cần nâng cao trình độ chuyên môn; khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ lý luận, phê bình phát huy tài năng, tâm huyết; xây dựng và phát triển các hội, câu lạc bộ, các diễn đàn học thuật, các tổ chức chuyên môn liên quan đến lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tạo các sân chơi, cuộc thi, giải thưởng để khuyến khích đội ngũ lý luận, phê bình sáng tạo…

H.Sen
#