Để có quyết sách đúng!

- Chủ Nhật, 18/09/2022, 06:28

Hôm nay, với khoảng 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức trực tuyến cho thấy quy mô lớn và tầm quan trọng của Diễn đàn lần này.

So với Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, Diễn đàn lần này đưa thêm nội hàm "xã hội" nhằm làm sâu sắc hơn lĩnh vực này trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Nói như vậy, không có nghĩa là ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 chúng ta không thảo luận, phân tích, đưa ra định hướng chính sách về mặt xã hội. Những thông tin, chính sách về xã hội vẫn được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn kinh tế năm 2021. Từ những thông tin “đầu vào” quan trọng từ Diễn đàn, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội - một trong những quyết nghị quan trọng của Quốc hội đã được ban hành, đi vào cuộc sống, được cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Diễn ra trong 1 ngày làm việc, Diễn đàn lần này nhằm đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2022 và dự báo cả năm; trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ; các vấn đề về khoa học công nghệ, giáo dục, lao động, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp ứng phó. Cùng với đó, Diễn đàn cũng rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành thời gian qua.

Với nhiều nghị quyết quan trọng được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thời gian qua, cùng với đó là việc Chính phủ khẩn trương vào cuộc triển khai những chính sách này đã tháo gỡ phần nào khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, thiếu lao động. Ngoài ra, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình triển khai thực hiện các gói chính sách phục hồi phát triển kinh tế, trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người lao động, hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, người dân vẫn còn gặp khó. Hay, dù đầu tư công là vấn đề được cả Quốc hội và Chính phủ quan tâm, thúc đẩy thời gian qua, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm. Mối lo ngại về sự lãng phí này sẽ là hiện hữu nếu như chúng ta không có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Những điểm nghẽn này rất cần các chuyên gia thảo luận, phân tích kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân, từ đó có giải pháp để chính sách phát huy hiệu quả trên thực tế.

Đặc biệt, "Đẩy mạnh cải cách thể chế - hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội" là một trong những nội dung đưa ra thảo luận tại Diễn đàn lần này. Đây là vấn đề quan trọng đã được Trung ương ban hành Nghị quyết. Đất đai là vấn đề hệ trọng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Giải quyết tốt chính sách đất đai sẽ thúc đẩy giải phóng sức lao động, các nguồn lực cho phát triển đất nước. Tuy vậy, trong thời gian qua, trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đã phát sinh tiêu cực, gây lãng phí nguồn lực đặc biệt quan trọng này. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Do chính sách pháp luật về đất đai chưa hoàn chỉnh hay do buông lỏng quản lý? Những ý kiến chia sẻ tại Diễn đàn về vấn đề này sẽ giúp Quốc hội có nhiều thông tin khi thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Tư tới đây.

Cử tri, nhân dân mong rằng, những "điểm nghẽn" trong thực thi chính sách, những "lỗ hổng" về quy định pháp luật đối với từng lĩnh vực sẽ được làm rõ tại Diễn đàn. Những thông tin “đầu vào” này có ý nghĩa rất quan trọng, gợi mở những chính sách lớn, đúng đắn được ban hành trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Từ thành công của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, chúng ta tin rằng, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 sẽ thành công. Bởi như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “trong bối cảnh dịch bệnh rất khó khăn của năm 2021, chúng ta đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thì năm nay, điều kiện thuận lợi hơn, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 phải thành công hơn nữa, vì mục tiêu chung là những quyết sách đúng đắn nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

Lê Hùng