Quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Xem xét trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai sót trong việc bồi thường và tái định cư cho người dân

- Thứ Tư, 26/04/2023, 14:16 - Chia sẻ

Ngày 19.4.2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng

Theo đó, công dân tố cáo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng giải quyết đơn khiếu nại Văn bản số 26/HĐ-TTPTQĐ ngày 23.9.2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Hoàng Mai (BT,HT&TĐC) là chậm, chưa đúng quy định của Luật Khiếu nại. UBND thành phố kết luận, nội dung tố cáo này là đúng.

Qua xác minh cho thấy, ngày 19.11.2021 và 15.2.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 13029/QĐ-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại và Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại (người ký là Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Thanh Tùng; người khiếu nại là ông Trần Viết Khiêm ở tổ 47 phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Theo đó, thời gian xác minh tại Quyết định số 13029 /QĐ-UBND là 45 ngày làm việc và thời gian gia hạn xác minh tại Quyết định số 351/QĐ-UBND là 15 ngày làm việc (tổng thời gian xác minh tại hai quyết định là 60 ngày làm việc), là không đúng quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại (Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý).

Mặt khác, đáng chú ý đến nay, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiểu nại của ông Khiêm đối với Văn bản số 26/HD-TTPTQĐ ngày 23.9.2021 của Hội đồng BT,HT &TĐC.

UBND thành phố chỉ rõ, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại. Ngoài ra, có phần trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng, nay là ông Đàm Tiến Thắng Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng BT,HT&TĐC quận Hoàng Mai.

Bên cạnh đó, công dân cũng tố cáo ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ban hành văn bản số 26/HD-TTPTQĐ ngày 23.9.2021 về việc trả lời kiến nghị của hộ ông Trần Viết Khiêm về chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng tuyến dường 2.5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1), là không đúng quy định, bởi lẽ:

Nội dung Văn bản số 26/HD-TTPTQĐ ngày 23.9.2021 của Hội đồng BT,HT & TĐC quận Hoàng Mai có nêu: UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4847 QD-UBND ngày 9.8.2018 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Viết Khiêm là đúng quy định. Công dân cho rằng: Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 9.8.2018 của UBND quận Hoàng Mai đã xác định khoản tiền nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp là 143.520.000 đồng, là không đúng với quy định.

Qua xác minh, tại thời điểm GPMB, trong số 26,3m2 nhà ở bị thu hồi của hộ ông Khiêm có 24m2 là nhà ở thuộc hữu Nhà nước do Sở Xây dựng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý. Quá trình sử dụng, hộ ông Khiêm chưa làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà và chưa làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với 24m2 nhà đất này.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và Điều 13 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29.3.2017 của UBND thành phố Hà Nội thì 24m2  đất này dược hỗ trợ 60% tiền đất (tức là phải khấu trừ 100% – 60% = 40% tiền sử dụng đất).

Việc UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 9.8.2018 phê duyệt phương án bối thường hỗ trợ GPMB đối với hộ ông Khiêm, theo đó, bồi thường hỗ trợ về đất là 564.018.300 đồng (bồi thường 100% về đất đối với diện tích 24m2 và hỗ trợ 30% về đất đối với 2.5m2)  đồng thời, khấu trừ nghĩa vụ tài chính 50% tiền sử dụng đất đối với 24m2  với số tiền là 143.520.000 đồng, là không đúng.

Nội dung công dân tố cáo ông Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng BT,HT&TĐC quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tham mưu UBND quận phê duyệt phương án khẩu trừ nghĩa vụ tài chính 50% tiền sử dụng đất đối với 24m2 với số tiền là 143.520.000 đồng là không đúng quy định của pháp luật, là đúng.

Việc công dân cho rằng không phải khấu trừ nghĩa vụ tài chính của 24m2 đất là không đúng, vi theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 Chính phủ và Điều 13 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29.3.2017 của UBND thành phố Hà Nội thị 24m2 đất này được hỗ trợ 60% tiền đất (tức là phải khấu trừ 100% - 60% =40% tiền sử dụng đất). Nội dung công dân tố cáo và cho rằng không phải khấu trừ nghĩa vụ tải chính của 24m2 đất, là sai.

UBND thành phố kết luận công dân tố cáo ông Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng BTHT&TĐC quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ban hành Văn bản số 26/HĐ-TTPTQĐ ngày 23.9.2021 về việc trả lời kiến nghị của hộ ông Khiêm. cho rằng UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 9.8.2018, có nội dung khấu trừ nghĩa vụ tài chính số tiền 143.520.000 đồng là không đúng quy định, là đúng một phần.

Trách nhiệm chính thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai, cơ quan tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng BT,HT&TĐC quận Hoàng Mai ký Văn bản số 26/HĐ-TTPTQĐ ngày 23.9.2021. Ngoài ra, có phần trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng, đồng thời kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đối với những sai sót trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Khiêm.

Khẩn trương ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Viết Khiêm đối với Văn bản số 26/HD-ITTPOD ngày 23.9.2021 của Hội đồng BT,HT&TĐC quận Hoàng Mai; ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Khiêm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và Điều 13 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20.3.2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Đỗ Anh
#