Lào Cai:

Trung tâm phát triển quỹ đất Sa Pa kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ, gây thiệt hại cho người bị thu hồi đất

- Thứ Ba, 06/12/2022, 09:09 - Chia sẻ

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà và một số hộ dân tổ 2, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, nội dung khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Hà và các hộ gia đình, cá nhân (9 hộ) yêu cầu đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27.12.2014 của UBND tỉnh Lào Cai do từ khi có thông báo thu hồi đất, thực hiện kiểm đếm đất đai, tài sản hoa màu, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình đến khi phê duyệt áp giá bồi thường kéo dài từ 3 năm đến 4 năm gây thiệt hại cho quyền và lợi ích chính đáng của người bị thu hồi đất; việc này là thiếu sót của Nhà nước nhưng gây thiệt thòi cho người dân và không công bằng. Đền bù theo đúng loại đất được Nhà nước xác định trên hồ sơ địa chính cho các hộ gia đình.

Yêu cầu làm rõ cán bộ của thị xã Sa Pa lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện thu hồi đất, bồi thường cho dân không đúng, đủ về loại đất, diện tích đất của dân, lấy đất của người này bồi thường cho người khác, lấy đất của Nhà nước bồi thường mang tên người dân…

Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) chỉ giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh nhưng chưa thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại làm phát sinh đơn khiếu tố vượt cấp, kéo dài.

Lào Cai: Trung tâm phát triển quỹ đất Sa Pa kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ, gây thiệt hại cho người bị thu hồi đất -0
Ảnh minh hoạ.

Ngày 11.8.2022, đại diện người giải quyết khiếu nại đã đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan có liên quan. Sau khi nghe Thanh tra tỉnh Lào Cai thông qua Báo cáo số 133/BC-TT ngày 5.852022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì bà Nguyễn Thị Hà và một số hộ dân tổ 2, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa và UBND thị xã Sa Pa nhất trí với nội dung xác minh, kết luận tại Báo cáo số 133/BC-TT ngày 5.8.2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Từ những kết quả thẩm tra xác minh, UBND tỉnh Lào Cai kết luận: Việc kéo dài thời gian để quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là thiếu sót của cán bộ, cơ quan Nhà nước từ đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi và tính công bằng gây thiệt thòi cho những người có đất bị Nhà nước thu hồi. Trong đó Trung tâm phát triển quỹ đất Sa Pa phải chịu trách nhiệm chính do để kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của người bị thu hồi đất.

Việc bà Nguyễn Thị Hà và các hộ dân yêu cầu áp dụng đơn giá bồi thường theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27.12.2014 của UBND tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện nay (năm 2022) là không thực hiện được và không có cơ sở, vì Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai đã hết hiệu lực pháp luật.

Việc thực hiện quy trình, thủ tục để xác định lại loại đất của cán bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ thuộc UBND thị xã Sa Pa đối với các hộ ký đơn khiếu nại là không đúng quy định về trình tự, không thông báo lại nên gây thắc mắc đối với người bị Nhà nước thu hồi đất.

Việc các cơ quan tham mưu điều chỉnh thay đổi mục đích sử dụng đất (loại đất) có trên bản đồ địa chính, sổ mục kê; lập thửa đất mới, quy chủ sử dụng đất vào đất đã có chủ quản lý, sử dụng đất (đã có trên bản đồ địa chính và sổ mục kê) không đúng quy định tại khoản 1, điều 17 thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường; không đúng theo hướng dẫn của Sở tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 811/STNMT-CCĐ ngày 6.4.2022 và văn bản số 1557/STNMT-CCĐ ngày 28.6.2022.

Trách nhiệm thuộc về Trung tâm phát triển quỹ đất Sa Pa, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sa Pa, trách nhiệm liên quan thuộc về UBND phường Phan Si Păng và phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND thị xã Sa Pa có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các thiếu sót, vi phạm đã nêu trên; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước báo cáo về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trước ngày 30.12.2022.

Cao Kỳ - Lê Tú
#