Hải Phòng: Đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật

- Thứ Tư, 08/11/2023, 14:36 - Chia sẻ

Mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản số 684/TTrSXD-Đ10 gửi UBND huyện Vĩnh Bảo về việc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm tại các xã Hưng Nhân; Hiệp Hoà; Việt tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Văn bản ghi, thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Khoản 5, Điều 56 Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 3.3.2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 16.2.2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật -0
Công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Hải Phòng: Đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật -0
Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại đường 10, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Ngày 29.9.2023, Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản số 660/TTrSXD-Đ10 về việc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm tại các xã Hưng Nhân; Hiệp Hoà; Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Ngày 9.10.2023, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra các công trình vi phạm đã nêu tại văn bản số 660/ TTrSXD-Đ10 ngày 29.9.2023 của Thanh tra Sở Xây dựng.

Hải Phòng: Đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật -0
Công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn 8, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn UBND các xã Hưng Nhân; Hiệp Hoà; Việt Tiến kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp nêu trên. Lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cao Kỳ
#