Gia Lai: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

- Thứ Ba, 17/01/2023, 12:34 - Chia sẻ

Năm 2022,  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn tỉnh. 

Theo đó, công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai 01 cuộc điều tra dư luận xã hội qua môi trường Internet về “Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh” với sự tham gia của 16.531 cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; phần lớn phiếu khảo sát đều đồng tình và đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Gia Lai: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 -0
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 02 Phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 03 Cuộc họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định đưa 06 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, 11 đảng viên; giám sát 05 tổ chức đảng, 13 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương… gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên, đình chỉ chức vụ trong Đảng 01 đảng viên. Triển khai Đoàn Kiểm tra, rà soát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại 04 địa phương. 

Các cấp, các ngành đã thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đã chuyển đổi vị trí công tác 142 trường hợp. Thanh tra tỉnh đã xác minh tài sản, thu nhập của 44 người tại các đơn vị. Qua công tác kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, tố cáo, kiến nghị, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ việc vi phạm và có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2022, ngành Thanh tra triển khai 140 cuộc thanh tra hành chính tại 381 đơn vị, địa phương; đã kết thúc và kết luận 117 cuộc tại 348 đơn vị; phát hiện sai phạm về tài chính tại 227 đơn vị. Qua đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với 39 tập thể, 226 cá nhân; thu hồi nộp ngân sách số tiền 27.718.161.000 đồng. Tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 51 đơn vị; đã kết thúc 12 cuộc tại 41 đơn vị và 170 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 961 tổ chức, cơ sở và 816 cá nhân. Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 15 vụ/34 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ; trong đó, khởi tố mới 06 vụ/16 bị can; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 08 vụ/22 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can; đang điều tra 06 vụ/11 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 09 vụ/31 bị can, trong đó, số mới 08 vụ/22 bị can; đã truy tố 08 vụ/29 bị can, còn 01 vụ/02 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 11 vụ/32 bị can; trong đó, số mới 08 vụ/29 bị can; đã xét xử 07 vụ/22 bị cáo, chưa xét xử 04 vụ/10 bị can...

Theo Noichinh.vn
#