Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tham nhũng, tiêu cực

- Thứ Sáu, 02/12/2022, 09:37 - Chia sẻ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ảnh về tham nhũng, tiêu cực qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại đường dây nóng phản ảnh về tham nhũng, tiêu cực: 02043.662.858.

Quy chế quy định việc tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ảnh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thông qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo.

Quy chế không quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính nhà nước.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang gồm 15 thành viên, do đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phản ảnh về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua đường dây nóng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng.

Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Bảo đảm giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ảnh của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cũng như bảo đảm bí mật thông tin của cơ quan, đơn vị được giao xác minh, giải quyết. Nghiêm cấm sử dụng, lợi dụng đường dây nóng để thực hiện các hành vi phục vụ mục đích cá nhân hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng trong giờ hành chính các ngày làm việc. Không tiếp nhận xử lý thông tin, phản ảnh nặc danh, giả tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không rõ nội dung.

Yêu cầu đối với việc cung cấp thông tin phản ánh: Thông tin phản ảnh qua đường dây nóng về tham nhũng, tiêu cực là những nội dung xác thực về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Thông tin phản ảnh được cung cấp qua đường dây nóng phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trung thực, đầy đủ về đối tượng, nội dung vụ việc, thời gian, địa điểm liên quan. Tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin phản ảnh phải thông báo họ, tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại; trình bày rõ ràng nội dung phản ảnh; đối tượng phản ảnh. Ngoài các thông tin phải cung cấp theo quy định, các tổ chức, cá nhân có tài liệu liên quan đến nội dung thông tin phản ảnh gửi tài liệu đến Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để làm cơ sở xem xét, xử lý (nếu có).

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, trong đó, quy định quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh; quy trình xem xét, xử lý thông tin phản ảnh qua đường dây nóng tại các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý; trích xuất, quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng; quản lý, lưu trưc hồ sơ. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và khen thưởng, kỷ luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1.12.2022.

Anh Thế
#