Bắc Giang chỉ đạo tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

- Thứ Năm, 15/06/2023, 11:36 - Chia sẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2980/UBND-NC về việc tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt và triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 23 KH/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng; rà soát những bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật về thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp trong công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra; khi kết luận thanh tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin hiện trạng, tình trạng pháp lý về đất đai phục vụ cho việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm, đảm bảo công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo quy định pháp luật trong quá trình điều tra vụ án; hạn chế tình trạng tẩu tán tài sản, gây thất thoát và khó khăn cho công tác thu hồi tài sản.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, kịp thời cung cấp thông tin về tài sản, tài khoản để áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong quá trình tiến hành tố tụng và tổ chức thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm các quyết định của cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản. Tăng cường công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm, thực hiện hoạt động tín dụng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Anh Thế
#