Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy:

Nổi bật vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Ảnh: Đức Hiệp

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc hôm nay nhấn mạnh đến vai trò của Thường trực HĐND trong việc: Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của HĐND cấp tỉnh trong quyết định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND - nội dung mới được quy định trong luật và được Thường trực HĐND các tỉnh tổ chức sáng tạo, hiệu quả trong thời gian qua; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan: Thường trực HĐND - UBND -  Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và đoàn ĐBQH tỉnh. Trong các hoạt động đều thể hiện nổi bật vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND và bản lĩnh, trí tuệ của các đại biểu HĐND - những nhân tố quyết định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Để có được những kinh nghiệm và giải pháp cụ thể trình bày tại Hội nghị, có thể thấy, Thường trực HĐND các tỉnh, thành đã luôn trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu kỹ càng các văn bản luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của HĐND; chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án tạo hành lang pháp lý để HĐND từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; nêu cao tinh thần phối hợp với Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chung; động viên, khuyến khích các đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách phát huy sở trường, thể hiện bản lĩnh thực sự là “cầu nối” giữa cử tri với HĐND. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục triệt để như: Tình trạng chậm gửi tài liệu kỳ họp tới đại biểu HĐND; việc thực hiện kết luận sau giám sát của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

M. PHƯƠNG ghi