Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng được thăng quân hàm Thiếu tướng 

Xem với cỡ chữ
Chiều tối 12.11, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chúc mừng Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tặng hoa Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới chúc mừng Ủy viên Thường trực Vũ Xuân Hùng được Chủ tịch Nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng; nêu rõ, đây là sự ghi nhận công lao, đóng góp của đồng chí Vũ Xuân Hùng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quốc hội phân công. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới mong muốn và tin tưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chúc mừng Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng

Ủy viên Thường trực Vũ Xuân Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với cá nhân ông; khẳng định, sự tin tưởng, ủng hộ của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh là nguồn động lực to lớn để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Chia sẻ đây là nhiệm kỳ đầu tiên tham gia hoạt động của Quốc hội, Ủy viên Thường trực Vũ Xuân Hùng khẳng định sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực cùng với Thường trực Ủy ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Quốc hội.

T. Thành