Ủy ban Tư vấn về ứng xử của nghị sĩ 

Xem với cỡ chữ
Trong quá trình nỗ lực giải quyết xung đột lợi ích khi làm nhiệm vụ, nghị sĩ châu Âu có thể tìm kiếm tư vấn từ Ủy ban Tư vấn về ứng xử của nghị sĩ. Trong trường hợp có vi phạm, các thủ tục giải quyết chặt chẽ sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Bên ngoài toàn nhà Nghị viện châu Âu

Nguồn: ITN 

“Nhà cố vấn tin cậy”

Quà tặng hoặc lợi ích tương tự

Các thành viên của Nghị viện châu Âu sẽ không nhận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bất kỳ quà tặng hoặc lợi ích tương tự nào, ngoài những món quà có giá trị ước tính dưới 150 EUR hoặc những món quà được trao cho họ theo với cách sử dụng lịch sự khi họ đang đại diện cho Nghị viện với tư cách chính thức. Bất kỳ quà tặng nào được tặng cho các nghị sĩ như đề cập ở trên khi họ đại diện cho Nghị viện với tư cách chính thức sẽ được giao cho Chủ tịch và xử lý theo các biện pháp thực hiện do Văn phòng Nghị viện quy định…

Ủy ban Tư vấn về ứng xử của nghị sĩ châu Âu (gọi tắt là Ủy ban Tư vấn) bao gồm 5 thành viên, do Chủ tịch Nghị viện châu Âu bổ nhiệm khi bắt đầu nhiệm kỳ của ông/bà ấy trong số các thành viên của văn phòng Nghị viện và các điều phối viên của Ủy ban về các vấn đề Hiến pháp, Ủy ban về các vấn đề pháp lý, dựa trên kinh nghiệm của họ và sự cân bằng chính trị.

Mỗi thành viên của Ủy ban Tư vấn sẽ làm Chủ tịch trong 6 tháng trên cơ sở luân phiên. Vào đầu nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Nghị viện cũng sẽ đề cử các thành viên dự bị cho Ủy ban Tư vấn, một thành viên cho mỗi nhóm chính trị không có đại diện trong Ủy ban này.

Trong trường hợp thành viên của một nhóm chính trị không có đại diện trong Ủy ban Tư vấn bị cáo buộc vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, thì thành viên dự bị liên quan sẽ là thành viên thứ 6 đầy đủ của Ủy ban Tư vấn nhằm mục đích điều tra về vi phạm bị cáo buộc đó.

Theo yêu cầu của một nghị sĩ, Ủy ban Tư vấn sẽ cung cấp cho họ, trong vòng 30 ngày, hướng dẫn về việc giải thích và thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc Ứng xử. Thành viên có câu hỏi sẽ có quyền dựa trên hướng dẫn đó. Ngoài ra, theo yêu cầu của Chủ tịch Nghị viện, Ủy ban Tư vấn cũng đánh giá các vi phạm bị cáo buộc đối với Bộ Quy tắc ứng cử và tư vấn cho Chủ tịch Nghị viện về các hành động có thể được thực hiện. Sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch, Ủy ban Tư vấn có thể xin ý kiến của các chuyên gia bên ngoài.

Thông thường, Ủy ban này sẽ xuất bản một báo cáo hàng năm về công việc của mình. 

Thủ tục giải quyết vi phạm

 Khi có lý do để cho rằng một nghị sĩ châu Âu có thể đã vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, Chủ tịch Nghị viện có thể chuyển vấn đề lên Ủy ban Tư vấn. Ủy ban này sẽ xem xét các trường hợp vi phạm bị cáo buộc và có thể điều trần thành viên liên quan. Trên cơ sở kết luận của các phát hiện của mình, nó sẽ đưa ra khuyến nghị với Tổng thống về một quyết định khả thi.

 Nếu tính đến khuyến nghị đó, Chủ tịch Nghị viện kết luận rằng, nghị sĩ liên quan đã vi phạm Quy tắc ứng xử, thì sau khi nghe điều trần của nghị sĩ, Chủ tịch sẽ thông qua quyết định hợp lý về việc đưa ra hình phạt và sẽ thông báo cho nghị sĩ đó. Hình phạt có thể bao gồm một hoặc nhiều biện pháp được liệt kê trong Quy tắc về Thủ tục tại Nghị viện châu Âu.

Các thủ tục kháng nghị nội bộ được xác định trong quy tắc số 154 của Quy tắc về Thủ tục sẽ được mở cho nghị sĩ liên quan. Sau khi hết thời hạn quy định trong quy tắc 154, mọi hình phạt áp dụng đối với nghị sĩ vi phạm sẽ được Chủ tịch Nghị viện công bố trước toàn thể và đăng nổi bật trên trang web của Nghị viện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Nghị viện.

Linh Anh