Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) 

Xem với cỡ chữ
Sáng 2.10, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 17, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Tham dự có: Thường trực Ủy ban Về các vấn đề Xã hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại; đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng…

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt phát biểu tại phiên họp 

Trình bày Tờ trình dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, so với Luật Giao thông đường bộ hiện hành, dự thảo Luật chỉ quy định các nội dung liên quan đến: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Dự thảo Luật gồm 6 Chương với 102 Điều, bỏ 2 Chương (Chương quy định về quy tắc giao thông đường bộ và Chương về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ) so với Luật hiện hành. 

Về kết cấu hạ tầng giao thông (Chương II), dự thảo Luật đã bổ sung hệ thống đường thôn, xóm vào mạng lưới đường bộ; quy định cụ thể đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ; việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Về vận tải đường bộ, bổ sung các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ trong nước; quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô, cơ chế chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng ô tô…

Trong Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh cho biết, đa số ý kiến Ủy ban cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát để bao quát và đầy đủ hơn, tránh trùng lắp, chồng chéo. Về quy định tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đường bộ trong đô thị, các thành viên Ủy ban thống nhất với quy định tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị trong dự thảo Luật là từ 16-26%...

Đa số ý kiến tán thành việc ban hành Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và nêu rõ, các quy định trong dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013, tương thích với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm tính khả thi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh phát biểu tại phiên họp 

Về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ, đa số đại biểu đề nghị cân nhắc vì quy định phương tiện đỗ xe, dừng xe ở khu vực này dễ gây cháy nổ do xăng, dầu của xe, có thể dẫn đến sập cầu. Trong khi đó, hiện nay tại các đô thị, phương tiện giao thông cá nhân cũng đang gửi ở các điểm trông giữ dưới gầm cầu. Do đó, quy định như dự thảo sẽ dẫn đến phát triển thêm phương tiện giao thông cá nhân và không đúng với chính sách của Nhà nước về hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các đô thị.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt ghi nhận ý kiến của các đại biểu; đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát ý kiến các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính thống nhất và khả thi, tiến tới bảo đảm chất lượng dự án Luật trước khi trình ra Quốc hội cho ý kiến.

Trung Thành