Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể thứ 35 

Xem với cỡ chữ
Ngày 23.4, tại Thừa Thiên - Huế, Ủy ban Pháp luật đã họp Phiên toàn thể lần thứ 35 để thẩm tra: dự kiến chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ…

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Theo Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, để bảo đảm tính khả thi, cân đối giữa chương trình năm 2021 và năm 2022, Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Như vậy, số lượng các dự án thuộc chương trình năm 2021 sẽ gồm 9 dự án luật; trong đó, dự kiến, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV sẽ cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)…

Đối với năm 2022, Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình 9 dự án luật. Trong đó, tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án Luật gồm: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cảnh sát cơ động và Luật Dầu khí (sửa đổi). Tại Kỳ họp thứ Ba cũng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá về công tác xây dựng và triển khai chương trình xây dựng pháp luật vẫn còn một số vướng mắc bất cập như: Chưa kịp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc trình và rút một số luật còn thiếu thông tin khiến cử tri thắc mắc… Ngoài những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tổ chức thực hiện chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị, Bộ Tư pháp cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, đồng thời báo cáo Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm thành phố hiện hữu (70,67km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và một phần huyện Phú Vang; diện tích khoảng 266,06km2. Như vậy, thành phố Huế trong tương lai sẽ rộng gấp gần 4 lần hiện tại. Ngoài ra, sau khi sắp xếp, sáp nhập toàn thành phố Huế có 36 xã, phường (29 phường và 7 xã)…

Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Huế như phương án Chính phủ trình; cơ bản tán thành với phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo đề án; ủng hộ với sự cần thiết của đề án và mong muốn đề án sớm được thông qua. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện đề án có tính khả thi cao. 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề án, bảo đảm đủ điều kiện, cơ sở pháp lý để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 55 dự kiến được tổ chức trong tuần tới. 

Lê Bình