Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp lần thứ 2 

Xem với cỡ chữ
Chiều 22.2, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ 2 trao đổi thống nhất các công việc liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Phạm Văn Hiểu cho biết: Việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đang được Ban Bầu cử thành phố chuẩn bị theo đúng trình tự và quy định. Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố đã có các Tờ trình về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, các Quận ủy, Huyện ủy đều thành lập các Ban Chỉ đạo bầu cử, có văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện công tác này. UBND thành phố thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố, chỉ đạo UBND các cấp thành lập Ủy ban bầu cử để tổ chức điều hành công tác bầu cử của cấp mình, xây dựng các tiểu ban, tổ giúp việc, ban hành các kế hoạch, lịch trình công tác... Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác bầu cử ở 9 quận, huyện để nắm tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị, thực hiện đúng lịch, đúng kế hoạch và pháp luật.

Theo kết quả tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 54 đại biểu; số lượng người được giới thiệu để ứng cử, tự ứng cử tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất là 110 người. Trong đó, nữ có 42 người, chiếm 38,18%; dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 1,82%; ngoài Đảng 12 người, chiếm 10,91%; dưới 40 tuổi (trẻ) 17 người, chiếm 15,45%; tái cử 21 người, chiếm 38,18%; tôn giáo 3 người, chiếm 2,73%. Hội nghị thống nhất số lượng ĐBQH Khóa XV, đơn vị thành phố Cần Thơ được bầu là 7 đại biểu, trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBBC thành phố Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, Ủy ban bầu cử thành phố cần bám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở, không để địa phương nào gặp khó khăn, nắm chắc quy định về công tác nhân sự để sẵn sàng giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của cử tri; ngành y tế phải có kịch bản cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm bầu cử an toàn; Ủy ban Tuyên truyền tổ chức thông tin bằng nhiều hình thức sáng tạo và linh hoạt để người dân nắm rõ ý nghĩa của công tác bầu cử, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Vũ Châu