ĐBQH Trần Công Phàn (Bình Dương): Ưu tiên phát triển thế mạnh của địa phương 

Xem với cỡ chữ
Thảo luận tại tổ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, đại biểu TRẦN CÔNG PHÀN (Bình Dương) băn khoăn việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích trồng lúa và đất rừng, rừng phòng hộ.