Ứng dụng đo bức xạ mặt trời do sinh viên thiết kế 

Xem với cỡ chữ
Ứng dụng web đo bức xạ mặt trời là kết quả nghiên cứu của Vũ Xuân Sơn Hữu, Lê Viết Thịnh, Đỗ Văn Long, Trần Quốc Ngữ, đều là sinh viên năm ba của Viện Kỹ thuật điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 5 tháng trước, nhóm lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch thiết kế. Ứng dụng có độ chính xác lên tới gần 95%.

Thông số về cường độ bức xạ mặt trời (W/m2) được nhóm thu thập từ kho dữ liệu truy cập mở của Trung tâm Nghiên cứu Thử nghiệm Công nghệ Mặt trời tại Tây Ban Nha năm 1994 đến 2018. Kết quả được hiển thị dưới dạng đồ thị với độ chính xác đạt trong khoảng 80-95%.

Kết quả cường độ bức xạ mặt trời được hiển thị dưới dạng đồ thị trên ứng dụng.
Kết quả cường độ bức xạ mặt trời được hiển thị dưới dạng đồ thị trên ứng dụng.

Để xác định được cường độ bức xạ mặt trời, người dùng phải lựa chọn loại bức xạ (gồm chiếu ngang toàn cầu, chiếu xạ trực tiếp, bức xạ khuếch tán), thông số pin mặt trời (gồm vị trí lắp đặt, góc nghiêng). Sau đó nhập dữ liệu nhiệt độ trong một ngày hoặc một tuần tùy vào khoảng thời gian muốn được dự báo trên đồ thị. Các thuật toán sẽ bắt đầu xử lý, thông tin về cường độ bức xạ mặt trời sẽ được hiển thị sau 30 phút. Hệ thống được nhóm hướng tới ứng dụng vào các nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống pin trong điều kiện bị che khuất, giúp nâng cao công suất phát, và kiểm tra chất lượng của các tấm pin để đánh giá tuổi thọ tấm pin mặt trời. Nhóm dự tính bổ sung thêm tính năng cảnh báo cho người dùng lượng tia bức xạ mặt trời, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hệ thống được nhóm hướng tới ứng dụng vào các nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống pin trong điều kiện bị che khuất, giúp nâng cao công suất phát, và kiểm tra chất lượng của các tấm pin để đánh giá tuổi thọ tấm pin mặt trời.

Hiện các thành viên đang lên kế hoạch tích hợp chức năng dự báo về công suất phát của hệ thống điện mặt trời. Ngoài ra, tính năng cảnh báo cho người dùng lượng tia bức xạ mặt trời, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng là hướng nghiên cứu được nhóm xác định.

Xuân Tùng