Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ứng dụng công nghệ thông tin vào bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thành công tốt đẹp. Thảo luận tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn mới đây, các đại biểu đã thống nhất đề xuất Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử; một số tài liệu, biểu mẫu và văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử và nghiệp vụ công tác bầu cử cần được hướng dẫn chi tiết, kịp thời, thống nhất...
Cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung tại TP. Đồng Hới

Cơ cấu, thành phần bảo đảm tính đại diện

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Bình, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, thời gian và theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng; việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện khẩn trương.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy; phối hợp tích cực, chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cuộc bầu cử trên địa bàn đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. 98,84% cử tri đã bầu đủ 6 ĐBQH, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 259 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.435 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ người dân tộc thiểu số, tuổi trẻ, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước…

“Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; thể hiện niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Dù đạt kết quả quan trọng, song UBBC tỉnh cũng thẳng thắn nhận diện một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Trong đó, một số địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, nhất là thông tin từ cấp xã nên việc tổng hợp còn gặp nhiều khó khăn. Việc cập nhật, báo cáo số liệu, sự biến động của cử tri thiếu đầy đủ và chính xác. Một số địa phương rà soát, kiểm tra chưa chu đáo công tác chuẩn bị bầu cử nên còn xảy ra sai sót...

Chú trọng nhân sự tham gia phục vụ bầu cử

Thực tiễn cuộc bầu cử trên địa bàn vừa qua, UBBC tỉnh đã rút ra nhiều bài học sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức cuộc bầu cử. Cụ thể, phải nắm bắt đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống. Bám sát quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử để bảo đảm dân chủ. Nhân sự tham gia các tổ chức phục vụ bầu cử phải lựa chọn những người có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm. Công tác giám sát, kiểm tra, rà soát kỹ trước ngày bầu cử cần được quan tâm. Đồng thời, phải có phương pháp tổng hợp kết quả khoa học, hiệu quả và chính xác…

Thảo luận tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn mới đây, các đại biểu đã thống nhất đề xuất Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử (cập nhật danh sách cử tri, theo dõi cử tri đi bầu theo thời gian, công tác tổng hợp, kiểm phiếu...) nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số tài liệu, biểu mẫu và văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử và nghiệp vụ công tác bầu cử của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần được hướng dẫn chi tiết, kịp thời, thống nhất để các địa phương thuận tiện trong tổ chức thực hiện.… Bên cạnh đó, kiến nghị Trung ương quan tâm hơn nữa kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Bởi, Quảng Bình là địa phương khó khăn, địa hình phức tạp, nhiều xã vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới nên kinh phí phân bổ như hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Vũ Đại Thắng đề nghị: HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất của HĐND các cấp. “Đặc biệt, các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, bộ máy chính quyền khóa mới sau khi được kiện toàn cần sớm triển khai nghiên cứu, xem xét, giải quyết các nội dung cử tri đã phản ánh, kiến nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp… “Với quyết tâm và khí thế mới trước thành công của cuộc bầu cử, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra - đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực”, ông Trần Thắng khẳng định.

Diệp Anh