UNESCO vinh danh nhà thơ Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu 

Xem với cỡ chữ
UNESCO sẽ cùng Việt Nam vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất 2 thi sĩ Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu.
	Quang cảnh kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41
Quang cảnh kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41

Việc vinh danh hai thi sĩ của Việt Nam được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 thông qua trong danh sách “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022 - 2023” để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất. Hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương được thông qua cùng với 58 hồ sơ khác.
Các hồ sơ đề cử cần đáp ứng các tiêu chí do UNESCO đề ra, đặc biệt là phải phù hợp với lý tưởng và sứ mệnh của UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin truyền thông, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, đồng thời mỗi sự kiện, nhân vật đề cử phải có tầm ảnh hưởng rộng rãi, được biết đến cả ở bên ngoài quốc gia đề cử.
Trước đây, UNESCO từng thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các danh nhân Việt Nam như kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990, 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 250 ngày sinh Nguyễn Du (2015), 650 năm ngày mất nhà giáo Chu Văn An (2019).
Việc các nước thành viên thông qua nghị quyết cùng tôn vinh các danh nhân Việt Nam mang lại sự ghi nhận toàn cầu đối với những lý tưởng về hòa bình, bình đẳng xã hội, học tập suốt đời mà Việt Nam cùng chia sẻ với thế giới, phù hợp với những mục tiêu chung của tổ chức, và những nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ của con người Việt Nam.

Ng. Phương