UBTVQH sẽ trình QH thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Kỳ họp thứ Sáu 

Xem với cỡ chữ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Thông cáo nêu rõ, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2018, tại Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV, QH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Sau khi tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, UBTVQH đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự án Luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, UBTVQH sẽ trình QH cho phép xem xét, thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại 3 Kỳ họp.

PV