INFOGRAPHIC: Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa 

Xem với cỡ chữ
 

 

Xuân Tùng