Sổ tay:

Tuyên truyền pháp luật qua các cuộc thi 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo chí, internet... các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do TP Hà Nội tổ chức đã thực sự thu hút, tạo được sức lan tỏa lớn, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm đầu tư về chủ trương chính sách, cơ sở vật chất và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo chí, internet, thì hình thức thi tìm hiểu pháp luật cũng là một hướng đi mới.

Theo đó, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức ngay từ cấp cơ sở đã mau chóng trở thành “sân chơi pháp lý” ý nghĩa, bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, số lượng bài dự thi lớn. Chất lượng các cuộc thi không chỉ dừng lại ở “giải phong trào” mà có nhiều bài thi mang tính chất nghiên cứu, chuyên sâu trở thành tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền pháp luật sâu rộng.

Một trong những cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố phải kể đến là cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” tổ chức năm 2018 với 924.783 người tham gia (chiếm khoảng 1/10 dân số TP Hà Nội). Mới đây nhất là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” diễn ra từ ngày 1.8 - 10.10.2020 cũng có số lượng lớn người tham gia.

Đáng chú ý, trong năm 2020, trước dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” bằng hình thức xây dựng video. Việc tổ chức thi theo hình thức  này vừa bảo đảm tuân thủ các biện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, không tốn kém chi phí, lại vừa góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo viên, cách xây dựng sản phẩm truyền thông rộng rãi trong bối cảnh dịch bệnh.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật - đưa pháp luật vào cuộc sống bằng các cuộc thi là một trong những cách thức, bước đi phù hợp, tạo sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua các cuộc thi này, nhiều giải pháp, sáng kiến hay đã giúp thành phố tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Qua các cuộc thi, nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” đã được phát hiện, biểu dương và được tiếp tục đăng tải, tuyên truyền mạnh mẽ khi kết thúc cuộc thi.

Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy các kết quả tích cực trên, thiết nghĩ việc thông tin về các cuộc thi cần được ngành chức năng, các địa phương cần tiến hành liên tục, sâu rộng, xuyên suốt. Bên cạnh đó, cần đưa việc tổ chức cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thành phố cũng cần quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa công tác này để đảm bảo nguồn kinh phí, từ đó kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức và tham gia hưởng ứng cuộc thi để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hải Thanh