Tuyên Quang: Xây dựng định hướng thảo luận theo nhóm vấn đề 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa được tổ chức, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 2. Các ý kiến đánh giá cao kết quả tốt đẹp của kỳ họp; đồng thời, nêu những điểm tốt cần phát huy và những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chương trình kỳ họp HĐND tỉnh điều chỉnh tăng thời lượng tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng định hướng thảo luận theo nhóm vấn đề, tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm và những nội dung kiến nghị nêu trong kết luận báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thư ký...

LINH NGUYỄN