Tuyên Quang: Kiến nghị đầu tư xây dựng đập thủy lợi phục vụ sản xuất 

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn đã TXCT sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XIX tại xã Công Đa. Đã có 6 lượt cử tri phát biểu tập trung phản ánh các nhóm nội dung về: Đầu tư, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng trạm biến áp; xem xét giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ; đầu tư xây dựng đập thủy lợi phục vụ sản xuất cho Nhân dân; xây dựng nhà chức năng cho học sinh bán trú sinh hoạt ngoài giờ học; bổ sung giáo viên bảo đảm cho việc giảng dạy, quản lý học sinh bán trú năm học mới… Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Công Đa, UBND huyện Yên Sơn và ngành chức năng tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.

LINH NGUYỄN