Truy cập máy tính bằng ý nghĩ 

Xem với cỡ chữ
Các chuyên gia Trường Công nghệ Thông tin thuộc Đại học California, Mỹ, vừa chế tạo thiết bị Neurosky Mindset có khả năng nhận dạng người sử dụng bằng sóng não. Thay vì dùng mật khẩu bằng ký tự, hệ thống có hình dạng giống tai nghe này sử dụng mật khẩu ý nghĩ. Neurosky Mindset giao tiếp với máy tính qua sóng Bluetooth để đưa ra những câu lệnh cho máy tính.