Văn phòng Nghiên cứu và tham khảo

Trợ thủ đắc lực của nghị sĩ 

Xem với cỡ chữ
Cũng như hầu hết nghị viện các nước khác, trong cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của cả hai viện ở Philippines có các bộ phận thực hiện công việc nghiên cứu phục vụ hoạt động của nghị viện. Ở Hạ viện nước này, một trong những bộ phận như vậy là Văn phòng Nghiên cứu và tham khảo (viết tắt là RRB - Reference and Research Bureau). RRB cùng với Văn phòng Phục vụ phiên họp toàn thể nằm trong Vụ Công tác lập pháp (Legislative Operations Department) thuộc Ban Thư ký Hạ viện Philippines, là những trợ thủ đắc lực của nghị sĩ.

Reference and Research Bureau ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nghiên cứu lập pháp ngày càng lớn của các nghị sĩ. Văn phòng này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ pháp luật và kỹ thuật phục vụ nhu cầu hoạt động lập pháp của Nghị viện và các nghị sĩ. Các dịch vụ này bao gồm: Soạn thảo văn bản luật, xem xét và phân tích các dự luật, nghiên cứu và góp ý kiến về các dự án luật. RRB cũng nhằm phục vụ các nghị sỹ thuộc các đảng thiểu số hoặc nghị sĩ độc lập, bởi lẽ họ thường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của nghị viện, đặc biệt là trong việc phân tích, chuẩn bị các dự án luật.

RRB được tổ chức không theo các lĩnh vực chuyên môn, mà theo các lĩnh vực trong hoạt động lập pháp. Văn phòng gồm có: Phòng Soạn thảo luật (Bill Drafting Service); Phòng Tư vấn lập pháp (Legislative Counseling Service); Phòng Nghiên cứu lập pháp (Legislative Research Service). Một giám đốc điều hành đứng đầu RRB và có sự trợ giúp của 3 người đứng đầu ba phòng nói trên. Đội ngũ cán bộ của Văn phòng bao gồm các cố vấn, các chuyên gia soạn thảo văn bản luật, các nhà nghiên cứu, các phiên dịch viên, nhân viên đánh máy và những nhân viên trợ giúp khác.

Phòng Soạn thảo luật phục vụ nghị sĩ soạn thảo các dự luật, là đơn vị gần gũi với các nghị sĩ và các chuyên viên của họ hơn cả. Phòng Tư vấn lập pháp chịu trách nhiệm chuẩn bị ý kiến đánh giá về các vấn đề liên quan đến quy trình Nghị viện, quy chế Nghị viện, tính hợp hiến của các văn bản lập pháp cũng như các vấn đề lập pháp quan trọng khác mà nghị sĩ có thể yêu cầu. Phòng Nghiên cứu lập pháp cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và dữ liệu theo yêu cầu, bao gồm những yêu cầu của nghị sĩ để phục vụ hoạt động lập pháp.

Do chức năng lập pháp là chức năng chủ yếu của nghị viện nên số lượng chuyên gia pháp lý ở Văn phòng này chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Bên cạnh đó còn có đội ngũ các trợ lý nghiên cứu thực hiện công tác hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của các chuyên gia. Ngoài ra, với sự đa dạng về thể loại yêu cầu của các nghị sỹ trong quá trình hoạt động, RRB còn có đội ngũ cộng tác viên đông đảo đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện, các cơ quan nhà nước khác ở trong và ngoài nước.

Một trong các chức năng chính của Văn phòng nghiên cứu và tham khảo là tư vấn và hỗ trợ nghị sĩ, các ủy ban thường trực và ủy ban đặc biệt trong việc chuẩn bị các hoạt động lập pháp. Phần lớn các sản phẩm của Văn phòng là các dự luật và nghị quyết được soạn thảo theo yêu cầu của nghị sĩ và các ủy  ban. Trong một số ít trường hợp, Văn phòng được yêu cầu chuẩn bị các kiến nghị để giải quyết sự bất đồng về các phương án trong dự luật hoặc quyết định của hai viện.

Theo yêu cầu của ủy ban có liên quan hoặc của nhóm công tác được thành lập nhằm giải quyết sự bất đồng giữa hai viện, Văn phòng cung cấp các dịch vụ sau:

1. Xem xét, phân tích và chuẩn bị ý kiến đánh giá về tính hợp hiến, tính khả thi và hình thức của các đề nghị thay đổi (sửa đổi, bổ sung…) trong các dự luật của ủy ban phối hợp lưỡng viện.

2. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong việc hình thành và chuẩn bị các sửa đổi, bổ sung để hòa giải sự bất đồng (sự khác nhau) giữa 2 phương án trong dự luật của 2 viện.

3. Cung cấp cho các nhóm nghị sĩ những thông tin, tư liệu tổng hợp và chính xác để hỗ trợ cho vị thế của nhóm nghị sĩ trong việc hình thành các kiến nghị sửa đổi, bổ sung dự luật của Ủy ban Phối hợp lưỡng viện.