Trợ giúp pháp lý hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" và "Ngày Pháp luật" 

Xem với cỡ chữ
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 391/CTGPL-CS&QLNV đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tổ chức triển khai các hoạt động nhằm hướng hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" (17.10) và "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9.11).

Theo đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tích cực thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là người nghèo và các diện đối tượng khác, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Đồng thời có giải pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải thích, thông tin, thông báo cho người được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại… đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để được trợ giúp pháp lý theo quy định.

Trợ giúp pháp lý cho vùng sâu, xa, vùng dân tộc ít người ở Tuyên Quang

Trung tâm cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ngành có liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ít nhất 1 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại địa bàn có đông người nghèo cư trú (xã nghèo, xã miền núi ở vùng sâu, vùng xa, thôn, bản đặc biệt khó khăn….) để phổ biến các quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý, đồng thời tư vấn, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc pháp luật của người dân được trợ giúp pháp lý ngay tại cơ sở, có thể kết hợp với các buổi sinh hoạt của các đoàn thể trên địa bàn...

Các hoạt động này cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm vào thời gian từ ngày 10.10.2020 đến ngày 10.11.2020.

Nguyễn Minh