Triển lãm sách, báo kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.10, Thư viện Hà Nội giới thiệu trưng bày sách, báo "Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2021)" tại 47 Bà Triệu, Hà Nội.
Một số cuốn sách tiêu biểu về Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm
Ảnh: Thanh Tùng

Gần 100 ấn phẩm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Hà Nội cùng quân dân cả nước đến Ngày Giải phóng Thủ đô; giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng nghìn năm đất Kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô hôm nay.

Một số cuốn sách tiêu biểu được giới thiệu như: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Hà Nội một thời chiến tranh", "Trung đoàn Thủ đô anh hùng", "Lời thề quyết tử", "Lịch sử Thủ đô Hà Nội", "Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội", "Thăng Long - Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm", "Hà Nội - Tầm nhìn - Triển vọng - Những cơ hội đầu tư mới"...

Song song với trưng bày, Thư viện Hà Nội tổ chức triển lãm sách trực tuyến cùng chủ đề tại địa chỉ Thuvienhanoi.org.vn, theo 5 nội dung chính: "Đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp", "Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến", "Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam", "Thủ đô Hà Nội - Vinh quang ngày trở về", "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình".

H.Sen