Bắc Ninh: Triển khai Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an 

Xem với cỡ chữ
Sáng 29.9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ với Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đào Hồng Lan dự và chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy đã thường xuyên phối hợp và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị được quán triệt Quy định số 22 ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; triển khai Quyết định số 17 ngày 22.6.2021 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh, Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm nêu gương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh và UBKT Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu, quán triệt những nội dung kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; nghiên cứu, cụ thể hóa để tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói chung và thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khi có hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Chủ động phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện các nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương theo quy định của Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy xây dựng, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện.

Thảo Anh