Triển khai nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

Xem với cỡ chữ
Để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp hành động để thích ứng.

Theo đó, trong lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu và phát triển hạ tầng cung cấp năng lượng mới như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch hơn so với nhiên liệu truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích việc sử dụng các phương tiện chạy bằng điện hoặc các nhiên liệu mới, đầu tư và phát triển các trạm nạp khí CNG...

Tăng cường mảng xanh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu
Nguồn: ITN

Trong lĩnh vực quản lý chất thải, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đầu tư phát triển hạ tầng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ. Thành phố cũng triển khai các dự án xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng và tái chế tài nguyên, tái chế để xử lý chuyển đổi rác thải thành năng lượng, phân bón compost và nhựa.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng ở doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trên 6 triệu kWh/năm. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức hội thảo, tập huấn và tuyên truyền cho các cơ sở công nghiệp về những quy định và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết, dù những thành quả đạt được trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của TP Hồ Chí Minh còn hạn chế, nhưng thành phố cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn luôn hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia. Trong thời gian tới, các cấp, ngành cần chung tay đóng góp ý tưởng, kinh phí để tìm ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tăng trưởng xanh cho thành phố.

Nhật Phương