Hà Nội

Triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật 

Xem với cỡ chữ
	Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Chiều 12.1, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành 56 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, có 20 Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của thành phố. 100% nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đúng thẩm quyền và bảo đảm về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật…

	Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định: Các nghị quyết được HĐND thành phố ban hành trong nhiệm kỳ rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm nghị quyết ban hành đúng quy định, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

	Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, sở ngành cần tích cực, đổi mới trong phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật văn bản của Trung ương mới ban hành có hiệu lực trong năm 2021. Từ đó, tổng hợp thành danh mục các nghị quyết cần ban hành, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, phối hợp để xây dựng dự thảo. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Ban HĐND thành phối phối hợp chặt với Sở Tư pháp và các sở, ngành chuyên môn chủ trì xây dựng nghị quyết, bám sát tiến trình để bảo đảm chất lượng. Về phía Ủy ban MTTQ thành phố, cần tiếp tục phối hợp chặt với UBND thành phố để lựa chọn các vấn đề cần phản biện xã hội.

		Đại diện ba cơ quan HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thành phố đã ký thông báo kết luận Hội nghị
Đại diện ba cơ quan HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thành phố đã ký thông báo kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND thành phố. Sau hội nghị này, HĐND thành phố sẽ có Thông báo kết luận phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan. Trong đó, thống nhất thực hiện nghiêm túc trình tự, quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các cơ quan cần rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm đồng nhất, hoàn thiện những văn bản có quy định còn chồng chéo. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị: UBND thành phố xây dựng kế hoạch, sớm xác định lộ trình để triển khai, thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ký thông báo kết luận Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo.

TIn và ảnh: Khánh Duy