Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Triển khai hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hạ Hòa.

Triển khai khẩn trương, đúng quy trình, tiến độ

Theo báo cáo của UBBC huyện Hạ Hòa, quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. Việc thành lập Ban chỉ đạo, UBBC, các tổ phụ trách bầu cử, xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch, lịch triển khai công tác bầu cử, thực hiện các bước của quy trình hiệp thương và giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Hạ Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Hạ Hòa

Tính đến ngày 9.5, huyện đã ban hành 94 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức liên quan và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại UBND xã, các địa điểm công cộng, các khu vực bỏ phiếu và đang tiếp tục rà soát, liên hệ, bổ sung danh sách cử tri đối với số cử tri di động. Việc tổ chức các hội nghị TXCT, vận động bầu cử tại cơ sở theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra và phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 14.5…

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp cũng được thực hiện nghiêm túc. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử được triển khai đúng kế hoạch.

Theo đó, trong ngày 22.5, tại 144 tổ bầu cử sẽ được phun dung dịch khử khuẩn. Trong ngày diễn ra bầu cử (23.5), các điểm bỏ phiếu sẽ được bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn phục vụ cử tri tham gia bầu cử... 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hạ Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, bộ phận liên quan của huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, thời gian đề ra. Bên cạnh đó, quá trình triển khai cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự, quy trình tiến hành các nội dung, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, địa phương được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hạ Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hạ Hòa

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, cùng với làm tốt công tác phòng, chống dịch cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm tình hình để ổn định tâm lý người dân và triển khai hiệu quả các bước tuyên truyền vận động người dân tham gia bầu cử. Trong đó, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt chú trọng tuyên truyền miệng thông qua các tổ chức đoàn thể đến từng nhà, từng cử tri về ngày bầu cử, về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Huyện Hạ Hòa có 9 đơn vị bầu cử cấp huyện với tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu; 141 đơn vị bầu cử cấp xã với tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 448 đại biểu. Theo thống kê của UBBC huyện, toàn huyện có 88.917 cử tri tham gia gia bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; 88.897 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND huyện và 88.050 cử tri tham gia gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát danh sách cử tri; nắm bắt số nhân khẩu tạm trú, tạm vắng; bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, huyện phải quan tâm, làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, người uy tín trong cộng đồng khu dân cư trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tư, đặc biệt là phương án nếu địa phương có bệnh nhân dương tính với Covid-19 để chủ động, không bị bất ngờ trước tất cả các tình huống. Đặc biệt, huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt thực tế công tác bầu cử tại những đơn vị hành chính mới sáp nhập, những địa phương có đội ngũ cán bộ mới, cán bộ trẻ ít kinh nghiệm; tiếp tục nắm chắc tình hình, sâu sát, cụ thể, xử lý tỉnh táo các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác triển khai bầu cử tại 141 tổ bầu cử, cần chú trọng quan tâm chăm lo, ổn định đời sống Nhân dân; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất; xử lý ngiêm các trường hợp phát tán, thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử.

HUYỀN LOAN