EVN: Triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua 

Xem với cỡ chữ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, vinh danh 75 cá nhân tiêu biểu xuất sắc điển hình trong các phong trào thi đua lao động, là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần vào thành tích chung của toàn EVN trong giai đoạn 2016 - 2020.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho EVN

Cụ thể hóa chủ trương

Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng EVN Trần Đình Nhân cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, EVN đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Qua đó, huy động được sức mạnh đoàn kết của hơn 100 nghìn cán bộ, công nhân viên, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống điện có dự phòng, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn đã bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Tính trung bình cả giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9%/năm. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Tập đoàn cũng đã đầu tư cấp điện trên 51.000 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, đồng thời tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp cho 90.160 hộ dân, tại 35 xã...

Đạt được những thành tựu nổi bật trên là nhờ có sự chung tay, góp sức của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động. Không thể không kể đến vai trò rất lớn của các phong trào thi đua lao động sản xuất. Những năm qua, EVN luôn chú trọng chỉ đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tình hình thực tế của đơn vị mình, nhằm cụ thể hóa những chủ trương và có biện pháp tích cực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tập đoàn đã phát động và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; hình thức, biện pháp tổ chức thi đua phong phú, thường xuyên được đổi mới đã thực sự động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, sáng tạo, hăng say lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh các phong trào thi đua chung, thi đua theo chủ đề từng năm, Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt để khắc phục khó khăn, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất của Tập đoàn. Đặc biệt, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị. Trong giai đoạn 2015 - 2019, đã có 40 sáng kiến được công nhận cấp EVN. Ở cấp đơn vị có hàng chục nghìn sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được đưa vào áp dụng trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành sản xuất của EVN, tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020
Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020

Duy trì, phát huy phong trào

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân khẳng định, thời gian tới, sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm cung cấp điện với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6% - 9%/năm, tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức các nước tiên tiến nhất trong khu vực; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW, bảo đảm huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư. Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng trên 8%/năm. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước; nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Đại hội Thi đua yêu nước đã vinh danh 75 cá nhân tiêu biểu xuất sắc điển hình trong các phong trào thi đua lao động đến từ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn, là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần vào thành tích chung của toàn Tập đoàn trong giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, cũng tại Đại hội, EVN cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công nhân viên EVN trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời yêu cầu EVN tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào thi đua lao động sản xuất trong giai đoạn tới được dự báo có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới chịu tác động lớn của dịch Covid-19. Mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đặt ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Với truyền thống 66 năm của ngành Điện cách mạng Việt Nam, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn tiếp tục cố gắng, nỗ lực, hăng hái phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Chính phủ giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang Tuấn