Triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học mới 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu năm học 2021 - 2022 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Phấn đấu đạt kế hoạch đề ra

Theo đó, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 trên địa bàn. Quan tâm huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ít người.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hàng quý sơ kết, đánh giá và hướng dẫn triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022. Trong đó, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục, gắn kết quả việc hoàn thành chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT của các nhà trường vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm. Tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh sinh viên tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT, tiếp tục hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Ngoài ra, BHXH các tỉnh cần chủ động phối hợp với các nhà trường hướng dẫn lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử; phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với các nhóm tham gia còn lại. BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Đồng thời, tổ chức đánh giá khen thưởng các cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các sở, ngành, tổ chức hội - đoàn thể liên quan, cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 tại địa phương.

Thực hiện Luật BHYT, năm học 2020 - 2021 vừa qua, toàn quốc đã có khoảng hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt trên 97%, tăng 1,6% so với năm học trước. Trong đó có hơn 14,5 triệu tham gia theo diện học sinh, sinh viên và 3,5 triệu tham gia theo nhóm khác.

Tăng cường truyền thông chính sách 

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2021 - 2022, cần tập trung triển khai các nội dung truyền thông như ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng; thực hiện BHYT là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi học sinh, sinh viên. Đồng thời chỉ rõ, quỹ BHYT hỗ trợ y tế trường học thực hiện khám, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong giai đoạn dịch Covid-19 đối với người có thẻ BHYT theo quy định, trong đó có học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, BHYT học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (nếu có); ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, đặc biệt là tính năng cho phép người tham gia (trong đó có học sinh, sinh viên) được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để khám chữa bệnh thay thế cho thẻ BHYT giấy.

Bước vào năm học mới 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành BHXH, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành giáo dục và đào tạo.

Hà Thủy