Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc

- 07:57, 16/02/2021
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Khẳng định điều này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang DƯƠNG VĂN THÁI cho biết, ngay sau đại hội, Tỉnh ủy Bắc Giang xác định, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện, trên quan điểm xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; triển khai thực hiện tốt định hướng về phát triển kinh tế, đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo đảm đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân.

- Thưa ông, được biết nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tỉnh Bắc Giang xác định là nhiệm vụ then chốt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Ông có thể chia sẻ những nét nổi bật trong thực hiện công tác này của Bắc Giang?

Ảnh: Hoàng Nga
Ảnh: Hoàng Nga

- Có thể khẳng định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Những năm qua, Tỉnh ủy luôn dành sự quan tâm, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, thực sự là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. 

Điểm nổi bật nhiệm kỳ vừa qua là việc đã tập trung lãnh đạo thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ, liên thông từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá sàng lọc, bố trí, sắp xếp cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, sở trường công tác. Đồng thời, tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do vậy, đã tạo sự chuyển biến hết sức tích cực trong cả hệ thống chính trị, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và là nền tảng hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong thời gian qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua tiếp tục xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, xuyên suốt; được xác định ngay trong chủ đề Đại hội và là một trong 4 giải pháp mang tính đột phá đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thời gian tới.

- Vâng, công tác nhân sự của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, thưa ông?

- Một trong những điểm thành công nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX chính là về công tác nhân sự. Đại hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, xem xét tổng thể, toàn diện các yếu tố, bảo đảm hài hòa giữa “ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển”. Nhân sự cấp ủy được khảo sát rộng rãi, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng. Quá trình làm công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình theo quy định.

Chính vì vậy, nhân sự đại hội đã được bầu, trúng cử với số phiếu rất tập trung, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu theo phương án đã được Trung ương phê duyệt. Một điểm tích cực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa này có sức trẻ, sự nhiệt huyết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, là yếu tố rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã xác định, đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc hơn nữa trong thời gian tới.

- Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đều bị ảnh hưởng trầm trọng do đại dịch Covid-19, thiên tai, tuy nhiên tỉnh Bắc Giang lại có sự bứt phá, thuộc nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong toàn quốc. Ông có đánh giá gì về kết quả này?

- Có thể nói, năm 2020 là năm rất đặc biệt. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, tỉnh Bắc Giang có một năm khá thành công, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành công đầu tiên đó là, Bắc Giang kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra lây nhiễm chéo Covid-19 trên địa bàn; là tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, với nhiều kết quả rất ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,02%, cao nhất cả nước. Thu hút đầu tư trên địa bàn cũng đạt được kết quả hết sức tích cực, đặc biệt thu hút đầu tư FDI tiếp tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh có sự cải thiện rõ rệt, ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28,8%/năm; quy mô giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 260.000 tỷ đồng. Công nghiệp trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong nông nghiệp, điểm nhấn là sản phẩm nông nghiệp chủ lực là vải thiều với vùng sản xuất tập trung quy mô 28.000ha, sản lượng 160 - 190 nghìn tấn/năm, lớn nhất cả nước đã tiêu thụ thuận lợi tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang trên 30 nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc, vùng sâu, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình địa phương ổn định; đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (chỉ còn 3,14%); thu nhập bình quân đầu người lần đầu tiên vượt bình quân chung cả nước (đạt 2.900 USD). Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm nhất là đã tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo niềm tin, phấn khởi trong Nhân dân.

- Để công nghiệp tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, Bắc Giang sẽ tập trung vào các giải pháp nào, thưa ông?

- Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang xác định có một số việc cần tập trung thực hiện. Thứ nhất, tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để tạo môi trường thuận lợi, đáp ứng tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm đủ mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược khi đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt cho yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thứ hai, Bắc Giang nâng cao chất lượng thu hút đầu tư theo hướng thu hút có chọn lọc; tập trung thu hút các dự án đầu tư chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng ít đất, ít lao động và đóng góp nhiều cho ngân sách; đồng thời kiên quyết từ chối những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, đặc biệt là hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Hiện nay, tỉnh đang hoàn thành thủ tục để Thành lập trung tâm hỗ trợ đầu tư thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết trên quan điểm “lấy việc chăm sóc tốt cho các nhà đầu tư hiện có để xúc tiến thu hút đầu tư tương lai”.

Có thể nói, những kết quả đạt được của năm 2020 trước rất nhiều khó khăn thách thức, đã tô đậm và làm nổi bật thêm những thành quả ấn tượng khi nhiệm kỳ 2015 - 2020 khép lại. Có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi của địa phương, với những bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn xây dựng quê hương Bắc Giang phát triển ngày càng giàu đẹp. 

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Nga thực hiện