Vĩnh Phúc: Tổ chức đào tạo thành công công tác điều độ, vận hành hệ thống điện

- Thứ Tư, 16/08/2023, 18:34 - Chia sẻ

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa triển khai đào tạo công tác điều độ và quản lý vận hành hệ thống điện cho học viên là cán bộ công nhân viên tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực miền Bắc và Công ty Công ty Cổ phần Điện lực miền Bắc.

Theo đó, nội dung đào tạo cho học viên bao gồm những kiến thức về tập huấn kiến thức an toàn điện như văn bản quy phạm pháp luật về an toàn điện, quy định về kỹ thuật an toàn, biện pháp an toàn; kiến thức về công tác điều độ lưới điện: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác điều độ, cơ cấu, tổ chức vận hành của hệ thống lưới điện quốc gia, đặc điểm thông số của lưới điện; kiến thức về quản lý kỹ thuật vận hành hệ thống điện: tiêu chuẩn quản lý vận hành, yêu cầu kiểm tra, phương án xử lý khắc phục tồn tại sau kiểm tra…

Khoá đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vận hành hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, nâng cao năng suất lao động, từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp điện cũng như đảm bảo công tác vận hành hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cũng như đảm bảo an toàn về con người và tài sản trong quá trình thực hiện công việc.

Kết thúc đào tạo, các học viên sẽ được thực hiện thi sát hạch và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của nhà nước.

Có thể thấy việc triển khai đào tạo về công tác điều độ, vận hành hệ thống điện do Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp tham gia công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Qua đó, đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản, hạn chế tối đa các sự cố trên lưới.

Bảo Ngân
#