UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt

- Thứ Tư, 11/01/2023, 10:00 - Chia sẻ

Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt được xác định chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm tiền lãi chậm nộp tính đến hết ngày 30.11.2022 là hơn 286 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt có địa chỉ tại tòa nhà Xanh Việt, Khu đô thị số 1 Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn,

Doanh nghiệp này có mã số: 0102995403; Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0102995403, đăng kí lần đầu ngày 23.02.2010, đăng kí thay đổi lần 4 ngày 09.11.2021. 

Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Văn Quý, chức danh giám đốc.

Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt được xác định chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm tiền lãi chậm nộp tính đến hết ngày 30.11.2022 là 286.953.066 đồng.

Từ đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt công ty này 77.477.327 đồng; Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng là 286.953.066 đồng về tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Từ Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Buộc nộp số tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp là 34.390.936 đồng về tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Từ Sơn.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt chi trả.

Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH môi trường & công nghệ Xanh Việt không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Anh Thế
#