Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai

Tiên phong trong chuyển đổi số

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 06:34 - Chia sẻ

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới; BHXH tỉnh Đồng Nai luôn tiên phong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Đó là khẳng định của ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương. 

Nhanh chóng, thuận tiện và chính xác

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID - BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động; cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu về quá trình tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hỗ trợ người dân Đồng Nai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: BH
Hỗ trợ người dân Đồng Nai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: BH

Cùng với đó, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của BHXH tỉnh đều được thực hiện trên phần mềm, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo được chính xác và kịp thời; rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt được các khâu trung gian, các hoạt động nghiệp vụ trở nên nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH; triển khai phần mềm giám định BHYT bảo đảm quyền lợi cho Nhân dân và quản lý quỹ BHYT đạt hiệu quả; 100% các đơn vị sử dụng lao động và cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đều thực hiện giao dịch điện tử.

Ngay khi BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), BHXH tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tạo sự thông suốt trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đến hết tháng 10.2022, hệ thống đã xác thực hơn 1,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 55%.

Xác định truyền thông là “chìa khóa” để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; BHXH Đồng Nai cũng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền qua 3 “kênh” Zalo, Fanpage Facebook và Website của BHXH tỉnh; tổ chức chương trình livestream các chính sách BHXH, BHYT trên trang Fanpage Facebook, thu hút nhiều người xem.

Ngay thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp để tuyên truyền chính sách gặp nhiều khó khăn; công tác truyền thông không những không bị gián đoạn mà còn được đẩy mạnh thông qua hình thức phát động phong trào thi đua truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội trong toàn ngành. Phát huy mỗi công chức, viên chức là một tuyên truyền viên năng nổ, tích cực trong tuyên truyền chính sách BHXH nhờ vào “kỹ thuật số”; chỉ cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet, người dân, người lao động có thể tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT, BHTN mọi lúc, mọi nơi.

Sẵn sàng cho mục tiêu hiện đại hóa ngành BHXH

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, mục tiêu hướng tới của BHXH tỉnh là tiếp tục “chuyển đổi số” mạnh mẽ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, về chuyển đổi nhận thức, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nội dung cơ bản của Nghị định số 43/2021/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Quyết định số 5003/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Phạm Minh Thành cho biết thêm, về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, BHXH tỉnh Đồng Nai thường xuyên thực hiện, kiểm tra phát hiện và khắc phục lỗ hổng bảo mật của ứng dụng trước và trong quá trình sử dụng; theo dõi nắm bắt thông tin về các lỗ hổng bảo mật mới và cập nhật thường xuyên bản vá lỗi về an ninh cho ứng dụng và hệ điều hành. Đồng thời, khai thác, đưa vào ứng dụng các hệ thống phần mềm nghiệp vụ liên thông tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc lĩnh vực giải quyết nghiệp vụ của ngành; rà soát, đề xuất cấp trên cập nhật, nâng cấp, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ khi quy định hiện hành có sửa đổi, bổ sung.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đẩy mạnh triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ BHYT giấy trong đăng ký khám, chữa bệnh BHYT.

Song song với đó, thường xuyên bám sát các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện chi phí bất hợp lý; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, duy trì và tổ chức triển khai có hiệu quả phương thức và quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Phát động phong trào thi đua triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trong toàn ngành...

Thảo Mộc