TP. Cao Lãnh:

Thành công năm 2023 - “đòn bẩy” hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2024

- Thứ Tư, 07/02/2024, 18:47 - Chia sẻ

Năm 2023, TP.  Cao Lãnh, Đồng Tháp  đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, trong năm 2023, TP. Cao Lãnh tập trung thực hiện tốt các nghị quyết HĐND đề ra và kết quả đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh, sự hỗ trợ  các sở, ban, ngành tỉnh, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cùng với sự nỗ lực của các phòng ban ngành thành phố, UBND các xã, phường, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; UBND TP. Cao Lãnh đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động thực hiện nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục duy trì ổn định.

Kết quả đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu quan trọng trên các ngành, lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp ổn định; hoạt động thương mại - dịch vụ so với kế hoạch. Như về thu ngân sách, TP. Cao Lãnh thu ngân sách trên 1.245 tỷ đồng, đạt 120,8% so với kế hoạch; tổng diện tích sản xuất gắn liền với tiêu thụ đạt 1.688ha, vượt hơn 168% so với kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng, thực hiện có trọng tâm; công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung đẩy mạnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 100%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đáp ứng yêu cầu của người dân; du lịch được khôi phục, trong đó nổi bật là mô hình chợ quê cù lao Tân Thuận Đông; thường xuyên chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh khó khăn; công tác giải quyết việc làm được cải thiện.

Cải cách hành chính và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại được quan tâm thực hiện, không xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp. Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách đến địa phương được bảo vệ an toàn, giao thông thông suốt.

Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh chia sẻ: “Trong năm 2024, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, UBND TP. Cao Lãnh sẽ bám sát Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; nghị quyết của HĐND thành phố, phấn đấu đạt và vượt 12 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội mà thành phố đã đặt ra trong năm 2024”.

Theo đó, để đạt 12 chỉ tiêu nêu trên, lãnh đạo TP. Cao Lãnh tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực của thành phố; Phát triển văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền...

Năm 2024, TP. Cao Lãnh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

PV
#