Thái Nguyên: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất thu hút đầu tư

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 15:22 - Chia sẻ

Đây là nhiệm vụ được lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2023.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn còn một số hạn chế. Trong đó, tiến độ thực hiện một số dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và tài sản trên đất chưa bảo đảm kế hoạch do thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Một số chủ đầu tư còn chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt quyết toán, nên không thể giải ngân phần vốn còn lại đã bố trí cho dự án, hoặc phải kéo dài thời gian bố trí vốn...

Trong thực hiện các dự án ngoài ngân sách, các dự án thuộc diện thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổ chức, người dân gặp khó khăn trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số cụm công nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đấu nối đường giao thông, cấp điện... gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thái Nguyên: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất thu hút đầu tư -0
Tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư

Trong thời gian từ nay đến hết năm 2023, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác triển khai, thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất dự án đầu tư phù hợp quy hoạch. tạo nhiều quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp nhằm quản lý, thu hút đầu tư các dự án theo quy hoạch.

Các huyện, thành phố phối hợp đồng bộ với các sở, ngành đồng hành cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, an ninh, trật tự...

Đồng Văn Thưởng
#